Het ontwerp voorziet in een schakeling van landschappelijke en architectonische ‘groene kamers’. De eerste groene kamer is een nieuw te ontwikkelen entreegebied tussen het sterk gecultiveerde Hollandse Hout en de vrij ontwikkelende natuur van het Oostvaardersland. Hier kan de bezoeker ongeacht achtergrond of natuurkennis zich op een actieve manier oriënteren en laten informeren over het gebied en het natuur. Op de overgang tussen het entreegebied en het natuurgebied wordt het nieuw bezoekerscentrum geplaatst. De twee delen, of kamers, van het gebouw staan respectievelijk op een erf in het entreegebied en op palen in het natuurgebied. Een kap verbindt de twee kamers rond een overdekte buitenruimte. Deze buitenruimte is gelijk poort, ontmoetingsplek en entreegebied naar het gebouw en de natuur. In de situering, vormgeving en het materiaalgebruik van het gebouw is naar een vanzelfsprekende samenhang met het landschap gezocht. Er wordt gebruik gemaakt van gesloten kringlopen zoals die van water, energie (d.m.v. passieve/actieve zonne-energie) en inlandse materialen.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten
Locatie: Oostvaardersplassen, Flevoland
Status: prijsvraag
Samenwerking: Niek Roozen landscape architects