Herontwikkeling

Transformatie kantoorgebouw Heemskerk

2023-10-02T12:43:37+00:00

De optopping van dit voormalige bankgebouw in Heemskerk geeft ruimte aan 20 zorgwoningen. Het gebouw is door de jaren diverse malen verbouwd en heeft inmiddels een zeer gedateerd karakter. Met deze transformatie ondergaat het pand een enorme verduurzamingsslag. De ambitie is het gebouw door middel van maat en materialisering weer laten aansluiten bij de omgeving en een fraaie [...]

Transformatie kantoorgebouw Hoorn

2023-10-02T12:23:45+00:00

Het voormalig kantoorpand wordt gekenmerkt door een anonieme, gesloten uitstraling en vindt nauwelijks aansluiting bij de omgeving. Daarnaast beslaat het parkeren nagenoeg het volledige perceel. De herbestemming van het pand willen we aangrijpen om het gebouw, de wijk en de omliggende ruimte weer bij elkaar te betrekken door het maken van een aantal doeltreffende ingrepen. Door het blok [...]

Het Glashuys – Bakenessergracht, Haarlem

2019-11-18T10:51:44+00:00

Al voor 1666 is de locatie aan de Bakenessergracht 8-10 in gebruik als pakhuis en steenopslag. In 1666 wordt het huidige pand, ‘Het Glashuys’ , gebouwd. Daarna heeft het oude pand vele bestemmingen gekend. Het vernieuwde ‘Glashuys’ biedt ruimte aan 8 bijzondere stadswoningen met fraaie buitenruimten. Op zorgvuldige wijze is rekening gehouden met de historische waarde en de [...]

Achter de Vest, Alkmaar

2019-11-11T14:18:12+00:00

De transformatie van het voormalige UWV gebouw willen we aangrijpen om op stedenbouwkundig én op gebouwniveau weer aansluiting te maken met het stedelijk weefsel van Alkmaar. We hebben ons hierbij laten inspireren door de historie van deze plek. Zo hebben we goed gekeken naar de voormalige Rijks HBS aan de overzijde van het plein en de statige ‘stadsvilla’ [...]

Ga naar de bovenkant